Bijdragen € 10
Un correo de agradecimiento
Cada donante recibirá un correo para agradecerle su donación
> 03 Co-financiers
Bijdragen € 25
Póster digital de Roca&Agua
Te enviaremos un póster digital sobre la prevención del acoso escolar. También te daremos un reconocimiento especial en nuestra página web.
> 07 Co-financiers
Bijdragen € 50
Taller Roca & Agua para profesionales
Te ofrecemos participar en un taller de 2 horas de un entrenador de Roca & Agua certificado en Barcelona donde puedes conocer a la metodología Roca & Agua. Practicamos algunas técnicas y hablamos de las dinámicas del acoso escolar y de nuestro rol como profesionales en la prevención. Además recebéis el póster digital sobre acoso escolar en PDF.
> 02 Co-financiers
Bijdragen € 50
Taller Roca& Agua para padres e hijos
Te ofrecemos participar en un taller de 2 horas en Barcelona de un entrenador de Roca & Agua certificado donde puedes conocer a la metodología Roca & Agua con tu hijo. En este taller practicáis técnicas de autodefensa, de respiración y de colaboración y explicamos algunas aspectos de como prevenir el acoso escolar. Además recebéis el póster digital sobre acoso escolar en PDF.
> 04 Co-financiers
Bijdragen € 100
Mención personal en el vídeo
Agradecimiento personal por tu apoyo como co-financiador del proyecto en nuestro vídeo además el póster digital sobre acoso escolar en PDF y dos plazas en un taller informativo de dos horas para profesionales.
> 08 Co-financiers
Bijdragen € 250
Taller informativo de medio día Roca& Agua en tu escuela
Viajo a vuestra escuela (dentro de Cataluña) para ofrecer personalmente un taller de medio día sobre la metodología Roca & Agua. Además recibes el póster digital sobre acoso escolar en PDF y reconocimiento en nuestro vídeo.
> 01 Co-financiers

About this project

Rots & Water training introduceren op basisschoolen in Catalonië en Spanje
Materiaal Minimum Optimum
Vertaling van Rots & Water materiaal zoals brochures, posters en tekst voor de webpagina
Vertaling van beschikbaar materiaal van nederlands naar spaans en catalaans.
€ 500
Video opnemen en bewerken
Een video opnemen over de Rots & Water methode in Catalonië in het spaans en catalaans ter promotie van de training.
€ 2.000
Taak Minimum Optimum
Webpagina maken
Webpagina maken met logo, informatie en promotie video
€ 1.000
Reiskosten
Reiskosten gemaakt bij het bezoek aan scholen als tegenprestatie.
€ 50
Infrastructuur Minimum Optimum
Goteo gerelateerde kosten
Kosten voor het gebruik van het Goteo platform
€ 140
Bank kosten
Kosten in rekening gebracht door de bank voor het ontvangen van donaties
€ 45
Zaalhuur voor de workshops
Zaalhuur voor de workshops die als tegenpresetatie worden aangeboden aan professionals en aan ouders en kinderen
€ 50
Verdere training aan het Gadaku Instituut in Nederland
Verder training in de Rots & Water methode zodat het in de toekomst mogelijk is om docenten, sociaal pedagogisch hulpverleners, docenten lichamelijke opvoeding en psychologen in Spanje op te leiden tot gecertificeerde Rots & Water trainers.
€ 925
Total € 3.785 € 4.710
Noodzakelijk
Additioneel

General information

Dit project richt zich op het introduceren van het Rots & Water programma op basisscholen gericht op de preventie van pesten. De Rots & Water methode is een constructieve, positieve methode gericht op het vergoten van de sociale vaardigheden van kinderen door middel van oefeningen gericht op lichaamsbewustzijn, oefeningen in beweging en momenten van reflectie zodat kinderen op zowel fysiek, emotioneel als cognitief niveau zich bewust worden van hun houding en acties in relatie tot anderen.

Aan de ene kant worden kinderen gestimuleerd hun kracht te voelen en zichzelf te kunnen verdedigen (Rotskwaliteiten) en aan de andere kant worden ze gestimuleerd flexibel te zijn en mee te kunnen bewegen als het nodig is voor de samenwerking (Waterkwaliteiten).

De training wordt gegeven aan de hele klas en de leerkracht(en). Daarnaast worden het bestuur van de school en de ouders ook betrokken zodat er op verschillende niveau's gewerkt kan worden aan een veilig schoolklimaat.

Belangrijkste kenmerken

Dit project zit in zijn beginfase waarin de Rots & Water methode geintroduceerd gaat worden in Catalonië en Spanje.

In deze 1e fase is het vooral van belang om:
beschikbaar materiaal vertalen: posters, tekst voor de website en brochures
de training aan te gaan bieden op de eerste basisschool in Spanje
*een promotievideo te maken waardoor meer scholen kennis kunnen maken met de Rots & Water methode.

In de 2e fase kan de training ook op andere basischolen gaan starten en kunnen er onderzoekers betrokken worden om de effectiviteit van het programma in Spanje in kaart te brengen.

In de 3e fase van het project kunnen (lichamelijke opvoedings) docenten worden getraind om zelf de Rots & Water training te kunnen aanbieden binnen hun scholen en kan er gekeken worden naar een bredere toepassing van de methode binnen bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg en jeugddetentie.

Het project is vernieuwend omdat er nog geen training is die een psycho-fysieke basis heeft waarbij kinderen niet alleen nadenken maar ook voelen wat er gebeurt in pest situaties. Daarnaast kent de training een systemische aanpak waarbij alle partijen worden betrokken bij het creeëren van een veilig schoolklimaat in plaats van alleen te werken met de kinderen die pesten of gepest worden. De methode heeft een sterk visuele taal die de kinderen ook buiten de lessen bewust maakt en houdt van de basisconcepten zoals "sterk staan" en "hoe ga jij met agressie om?" en "wat is pesten?".
Door middel van de volgende link is een documentaire zichtbaar over de Rots & Water methode:
https://youtu.be/9dWH_Pz-blo

Waarom is dit belangrijk

Het project is gericht op kinderen in het basisonderwijs, leerkrachten, andere medewerkers van school en ouders.

Via de volgende link kan een folder bekeken worden:
http://rotsenwater.nl/download/RW%20Brochure%202017_web.pdf

Doelen van de crowdfunding campagne

Het belangrijkste doel van deze campagne is de Rots & Water methode introduceren in Spanje. Hiervoor is het belangrijk om geld ophalen voor de vertaling van het materiaal, het opzetten van een webpagina en het maken van een promotie video en het beginnen met een eerste training op een basisschool in Catalonië.

Team en ervaring

Annebijn Jansen (coordinator en gecertificeerd Rots & Water trainer):

"Als psycho-motorisch en danstherapeut heb ik door de jaren heen meerdere kinderen en volwassenen in mijn praktijk gezien die te maken hadden met de gevolgen van pesten op korte en lange termijn. Mijn opleiding als gezinstherapeut en mijn werk met gezinnen binnen de schoolomgeving hebben mijn interesse gewekt in de mogelijkheden van preventoe van pesten. Sinds begin jaren '90 ken ik de Rots & Water methode en volg ik de ontwikkelingen in Nederland en ben ik sinds kort gecertificeerd Rots & Water trainer. In Spanje, waar ik sinds 2005 woon zie ik dat er behoefte is aan een preventieprogramma en een specifieke interesse in een programma waarin lichaams- en bewegingsgericht wordt gewerkt. Ik zie het als mijn uitdaging om dit aantrekkelijke en effectieve programma in Spanje te introduceren in het basisonderwijs."

Sonia Hernando (co-coordinator):

"Ik ben afgestudeerd in de kunsten en ben ook danstherapeut. Naast mijn werkzaamheden als therapeut heb ik ook werkervaring in communicatie. Preventie door middel van creatieve methodes zoals het Rots & Water programma hebben mijn speciale interesse."

Social commitment