LaTele: un canal TDT free i commons, lliure i comunitari

Gefinancierd op 03 / 08 / 2012
Gecofinancierd!
Ontvangen
€ 12.183
Minimum
€ 10.750
Optimum
€ 16.000
285 Co-financiers

Bijdragen € 10

Nuestro agradecimiento más sincero... y alguna cosita más

Recibirás el boletín de LaTele, con toda la información sobre la programación y otras noticias de los medios libres

> 76 Co-financiers

Bijdragen € 25

Socio/a y DVD RT#15M o Encenent la ràbia

Hazte socio de LaTele + Chapa + Uno de los DVDs de LaTele: RT#15M es el que acompaña el libro "RT#15M - Conectadas en la red, coordinadas en las plazas" (recoge imágenes y testigos de lo que pasó en las plazas a partir de la acampada del 15M, vídeos producidos por LaTele y por la comisión de audiovisuales de la acampada Barcelona) o DVD Encenent la ràbia (recoge de las imágenes de la huelga general del 29S del 2011 y de los días previos) + Boletín de LaTele + Agradecimiento en nuestra web () La cuota de socios es por un año. La condición de socio queda sujeta a la aceptación de los estatutos y principios de la entidad

> 77 Co-financiers

Bijdragen € 50

Camiseta y más...

Puedes elegir alguna de las camisetas de LaTele (ver diseños en http://latele.cat/merchandising) + Uno de los dos DVD (RT#15M o Encenent la ràbia) + Chapa + Boletín de LaTele + Socio/a

> 49 Co-financiers

Bijdragen € 80

Libro i más...

Podrás elegir entre 5 libros sobre las bases teóricas y críticas en que se basa LaTele: Cuatro buenas razones para eliminar la televisión, de Jerry Mander (2004); Homo Videns, de Giovanni Sartori (1997); Sobre la televisión, de Pierre Bourdieu (1997); Esto no son las Torres Gemelas, de María Ascaso (2007); Cultura libre, de Lawrence Lessig (2005) + Chapa + Camiseta + Uno de los dos DVD (RT#15M o Encenent la ràbia) + Boletín de LaTele + Socio/a

> 08 Co-financiers

Bijdragen € 100

Dona't a conèixer amb un anunci (1 mes)

Soci col·lectiu de LaTele-ACS. A més de les recompenses col·lectives i com a col·lectiu soci de LaTele, t'oferim un mes d'emissió d'un anunci (durada fins 2 minuts [LC] [AD] [CO] Avís mitjançant el qual és posada alguna cosa en coneixement del públic). LaTele no emet missatges comercials (ni, evidentment, sexistes, racistes, consumistes, violentistes o proselitistes), però sí que admet anuncis de l'economia social, de grups, projectes o activitats sense ànim de lucre i/o de promoció del procomú.

> 09 Co-financiers

Bijdragen € 200

Dáte a conocer, hazte de LaTele

Socio colectivo de LaTele-ACS. Además de las recompensas colectivas y como colectivo-socio de LaTele, te ofrecemos tres meses de emisión de un anuncio (duración hasta 2 minutos [LC] [AD] [CO] Aviso mediante el cual es puesto algo en conocimiento del público).
LaTele no emite mensajes comerciales (ni, evidentemente, sexistas, racistas, consumistas, violentistes o proselitistas), pero sí que admite anuncios de la economía social, de grupos, proyectos o actividades sin ánimo de lucro y/o de promoción del procomún.

> 00 Co-financiers

Bijdragen € 250

Un plató a tu disposición

Podrás utilizar el plató de LaTele durante una sesión, nosotros ponemos los equipos y los/las técnicas

> 04 Co-financiers

Bijdragen € 500

Patrocinio de un programa

Aparecerás como patrocinador/a de un programa de LaTele, durante un semestre + Socio colectivo

> 00 Co-financiers

Bijdragen € 700

Anuncio para toda la temporada

Emitimos tus anuncios todo el año! + Socio (la condición de socio, así como el tipo de anuncios queda sujeta a la aceptación de los estatutos y principios de la entidad)

> 00 Co-financiers

Bijdragen € 750

Grabación y streaming de un evento

Os producimos la grabación, con tres cámaras, y la emisión en directo por streaming de alguna actividad. Así os podrán seguir a distancia! + Socio colectivo

> 00 Co-financiers

Bijdragen € 900

Taller audiovisual y anuncio

Talleres personalizados para tu colectivo, organización o grupo, a escoger dentro de un temario que incluye: grabación y edición audiovisual, guión, diseño de web + 2 meses de emisión de un anuncio

> 00 Co-financiers

Bijdragen € 1.000

Producción y emisión de anuncios

Te producimos un anuncio (recuerda, no comercial), y lo emitimos a LaTele durante un trimestre + Socio/a

> 00 Co-financiers

About this project

Per què un canal col·lectiu necessita finançament col·lectiu

Behoeften Infrastructuur Minimum Optimum
Costos d'emissió
Inclou part dels costos de lloguer, electricitat, assegurances, alarma i manteniment dels equips d'emissió de TDT (ordinador d'emissió, multiplexador i antena).
€ 8.000
Contribució al local
Contribució per l'ús del local de LaTele-ACS, dins de l'Infoespai, un espai compartit per diversos col·lectius socials i pel plató que utilitzem dins l'ateneu de La Torna.
€ 1.500
Servidors
Cost dels servidors de vídeo-podcast, streaming i web. L'streaming, que s'utilitza per a l'emissió en directe per TDT des de plató (magazines especials i debats en directe), i des d'exteriors (per exemple, vam retransmetre les assemblees de l'acampada de Plaça catalunya), i per la difusió en directe a la web de les emissions de TDT. Es realitza amb software lliure, en col·laboració amb giss.tv, experimental.tv-Neokinok i Telenoika.
€ 250
Equipament de Plató
Inversions per completar els equipaments del nou plató de LaTele situat a L'Ateneu de la Torna. Inclou càmeres, intercomunicadors de plató i focus.
€ 5.000
Behoeften Taak Minimum Optimum
Producció de programes
Fer els programes implica la participació voluntària de molta gent. Que menys que disposar d'un fons per, almenys, pagar-los les despeses de desplaçaments, cintes o dietes.
€ 1.000
Desenvolupament de programari
Durant aquest any s'ha d'acabar de desenvolupar software obert per a: - confeccionar graelles de programació de forma col·laborativa oberta - programa de continuïtat (enviar els programes a l'emissor d'acord amb la graella de programació) - aplicacions de codi obert per a telèfons mòbils Es tracta d'una tasca que s'aporta de forma voluntària, de manera que només en compten amb certes compensacions per les despeses.
€ 250
Totaal € 10.750 € 16.000
Noodzakelijk
Additioneel

General information

El projecte cerca aportacions al finançament de les emissions del canal de televisió de LaTele (http://www.latele.cat/), que emet de forma auto-gestionada al canal 37 de la TDT a Barcelona (des de Plaça Espanya cap al nord fins a punts del Maresme i Granollers).

LaTele és una televisió feta per persones i col·lectius que considerem vital una televisió diferent: que serveixi de veritable canal de comunicació entre nosaltres i que difongui continguts alternatius als dels mitjans de comunicació convencionals.

Som una televisió col·laborativa i participativa feta entre col·lectius, moviments socials, professionals o semiprofessionals del periodisme i persones que durant 8 anys hem autogestionant el projecte. Durant aquests dies us anirem ensenyant vídeos de com s'ha anat fent LaTele.

La programació de LaTele es va construint de forma participativa amb aportacions de col·lectius socials, programes directament produïts des de LaTele, i altres continguts que ens arriben des d'Internet. Tot plegat suma molta gent col·laborant i genera importants necessitats tècniques de coordinació, producció, realització, i sobretot, d'emissió.

LaTele, que emet sota la responsabilitat d'una federació d'associacions i persones, l'Assemblea per la Comunicació Social, es finança amb aportacions dels socis i altres donacions, activitats d'autogestió, més alguna subvenció molt puntual.

Amb aquest projecte volem obtenir part del finançament de l'emissió (lloguer del serveis de telecomunicacions) i introduir millores tècniques i organitzatives. Amb aquest crowdfounding volem apuntalar el projecte i seguir (de)creixent.

Belangrijkste kenmerken

Canal de televisió...

  • comunitari: per crear i difondre els nostres propis missatges, per connectar-nos, per construir comunitats, per recuperar el sentit commons de la vida

  • lliure: lliure de censures, lliure d'interessos comercials o de partits polítics

  • alternatiu: per veure el que no surt a les altres teles, amb contrainformació, amb cultures alternatives, amb els altres protagonistes

  • okupat: per reclamar el procomú radioelèctric, espais per a la societat en l'espai públic radioelèctric, que ara està reservat per a les empreses privades i per a canals públics controlats pels partits polítics

  • horitzontal: sense jerarquies, partim de l'autonomia i responsabilitat de la gent i els equips que es coordinen en assemblea per tirar endavant les diferents tasques per fer LaTele

  • de codi obert: emetem continguts Creative Commons i desenvolupem tecnologies de codi obert per facilitar l'accés ciutadà a l'espectre radioelèctric

  • dels moviments socials: implicada en les lluites i les propostes de canvi social, amb programes com Que corri la Veu, el programa de l'Aigua, TV Animalista, o Contrainfos, entre d'altres

  • sense ànim de lucre: per què la comunicació no és un negoci; no emetem publicitat i comptem amb la col·laboració voluntària de molta gent

  • acampat: per mantenir canals de comunicació quan es dissolen les acampades, acampem a l'espectre radioelèctric; difonem 15Mbcn.tv, el magazine d'AudioviSol, Amanece que no es poco, retransmetem assemblees, xerrades a les places...

Waarom is dit belangrijk

LaTele és un projecte que ja està en funcionament i que en els darrers mesos ha (de)crescut de forma important, tant en termes de potència d'emissió, com de volum de participació, producció de programes, necessitats tècniques i repercussió social.

Per continuar endavant, volem obrir noves vies de finançament que complementin uns ingressos que fins ara s'ha basat en aportacions de sòcies, donacions, i activitats d'autofinançament (festes, streamings, gravacions, etc).

El projecte va dirigit a col·lectius, associacions, entitats i persones que vulgueu participar en la construcció del canal (fent-vos sòcies, produint programes i suggerint continguts, difonent la programació, aportant diners...), i que, quan us asseieu al sofà davant la tele, vulgueu trobar un canal diferent.

Doelen van de crowdfunding campagne

Amb aquest projecte volem obtenir part del finançament de l'emissió (lloguer del serveis de telecomunicacions) i introduir millores tècniques i organitzatives a LaTele. Apuntalar el projecte i seguir (de)creixent.

Team en ervaring

LaTele és un projecte de construcció col·lectiva en el qual hi participen, en
diferents graus, molts persones i entitats.

El cercle amb una participació més activa està format per unes cinquanta persones, amb formació i/o habilitats en la producció audiovisual i periodística, en telecomunicacions, informàtica, aspectes legals i en general implicades en l'activisme social.

Ens organitzem en assemblea i a través de diferents comissions.

Comissió Tècnica:

La forma gent interessada o amb coneixements tècnics: capaços d'arreglar una antena, un ordinador o preparar els vídeos perquè siguin emesos. Fan una feina increïble: des que vam emetre en analògic al 2005, fins ara amb la conversió al TDT.

Imagineu que al 2005 LaTele ja va treure un programa de continuïtat (és el programa que permet fer les programacions, quadrar les hores, els vídeos, etcètera) fet amb software lliure! I enguany estem desenvolupant ComuniTV2.0 Ecosistema Digital Audiovisual Lliure, un ambiciós conjunt d'eines per la recepció, emissió i distribució de continguts audiovisuals en diferents suports.

Programes:

Cada col·lectiu o cadascú que proposa un programa a LaTele és benvingut@ Els programes treballen de forma autònoma encara que des de LaTele intentem donar recolzament. Alguns dels membres de programes també s'impliquen en la gestió general del canal.

Comissió Programació:

És la comissió que coordina tot el material que arriba a LaTele. Des del que ve dels programes fins a la infinitat de vídeos que la gent, col.ectius, etc. ens fa arribar (físicament o via web). Es dedica a fer malabars i tetris per quadrar tots els vídeos i donar-los un sentit dins la graella (i que la programació no sigui un pupurri-kaos).

Comissió Comunicació:

Aquesta comissió intenta explicar el projecte de LaTele, assistir a xerrades, taules rodones, contestar les entrevistes d'altres mitjans, fer la web o el newsletter.

Comissió Gestió i Economia:

Organitza els diners i gestiona la base de dades dels/les socis/es. La feina que fan és clau per què LaTele existeixi!

Social commitment