Isiotu Kultur Elkartea

Header image
Watch video
Gefinancierd op 23 / 12 / 2022
Gecofinancierd!
Ontvangen
€ 4.500
Minimum
€ 2.500
Optimum
€ 8.500
70 Co-financiers
Channel
 • Bijdragen € 25

  Kultur otzararako errifak / Rifas para la cesta cultural

  Donatutako diruaren arabera, hainbat gauza eskainiko ditugu: "Kultur otzara" bat (diska, liburu eta abarrez osatua) irabazteko errifa batzuk, Isiotu tabernan kontsumitzkeo bonuak, elkarteko kide den Irati Bazeta marrazkigilearen lamina bat...

  Segun el importe donado, ofreceremos varias cosas: Varias rifas para ganar una "cesta cultural" (compuesta por discos, libros, etc.), bonos de consumo en el bar Isiotu, una lámina de la dibujante Irati Bazeta, miembro de la asociación.

  > 21 Co-financiers
 • Bijdragen € 50

  Kultur otzararako errifak eta Isiotu tabernan kontsumitzkeo bonua / Rifas para la cesta cultural y bono de consumo en el bar Isiotu

  Donatutako diruaren arabera, hainbat gauza eskainiko ditugu: "Kultur otzara" bat (diska, liburu eta abarrez osatua) irabazteko errifa batzuk, Isiotu tabernan kontsumitzkeo bonuak, elkarteko kide den Irati Bazeta marrazkigilearen lamina bat...

  Segun el importe donado, ofreceremos varias cosas: Varias rifas para ganar una "cesta cultural" (compuesta por discos, libros, etc.), bonos de consumo en el bar Isiotu, una lámina de la dibujante Irati Bazeta, miembro de la asociación.

  > 29 Co-financiers
 • Bijdragen € 100

  Kultur otzararako errifak, Irati Bazeta marrazkigilearen lamina bat eta Isiotu tabernan kontsumitzkeo bonua / Rifas para la cesta cultural, una lámina de la dibujante Irati Bazeta y bono de consumo en el bar Isiotu

  Donatutako diruaren arabera, hainbat gauza eskainiko ditugu: "Kultur otzara" bat (diska, liburu eta abarrez osatua) irabazteko errifa batzuk, Isiotu tabernan kontsumitzkeo bonuak, elkarteko kide den Irati Bazeta marrazkigilearen lamina bat...

  Segun el importe donado, ofreceremos varias cosas: Varias rifas para ganar una "cesta cultural" (compuesta por discos, libros, etc.), bonos de consumo en el bar Isiotu, una lámina de la dibujante Irati Bazeta, miembro de la asociación.

  > 06 Co-financiers
 • Bijdragen € 150

  Errifak, bonuak eta lamina... eta gauza gehiago! / Rifas, bonos y lámina... ¡y más cosas!

  Donatutako diruaren arabera, hainbat gauza eskainiko ditugu: "Kultur otzara" bat (diska, liburu eta abarrez osatua) irabazteko errifa batzuk, Isiotu tabernan kontsumitzkeo bonuak, elkarteko kide den Irati Bazeta marrazkigilearen lamina bat...

  Segun el importe donado, ofreceremos varias cosas: Varias rifas para ganar una "cesta cultural" (compuesta por discos, libros, etc.), bonos de consumo en el bar Isiotu, una lámina de la dibujante Irati Bazeta, miembro de la asociación.

  > 02 Co-financiers
 • Bijdragen € 200

  Errifak, bonuak eta lamina... eta gauza gehiago! / Rifas, bonos y lámina... ¡y más cosas!

  Donatutako diruaren arabera, hainbat gauza eskainiko ditugu: "Kultur otzara" bat (diska, liburu eta abarrez osatua) irabazteko errifa batzuk, Isiotu tabernan kontsumitzkeo bonuak, elkarteko kide den Irati Bazeta marrazkigilearen lamina bat...

  Segun el importe donado, ofreceremos varias cosas: Varias rifas para ganar una "cesta cultural" (compuesta por discos, libros, etc.), bonos de consumo en el bar Isiotu, una lámina de la dibujante Irati Bazeta, miembro de la asociación.

  > 02 Co-financiers
 • Bijdragen € 400

  Errifak, bonuak eta lamina... eta gauza gehiago! / Rifas, bonos y lámina... ¡y más cosas!

  Donatutako diruaren arabera, hainbat gauza eskainiko ditugu: "Kultur otzara" bat (diska, liburu eta abarrez osatua) irabazteko errifa batzuk, Isiotu tabernan kontsumitzkeo bonuak, elkarteko kide den Irati Bazeta marrazkigilearen lamina bat...

  Segun el importe donado, ofreceremos varias cosas: Varias rifas para ganar una "cesta cultural" (compuesta por discos, libros, etc.), bonos de consumo en el bar Isiotu, una lámina de la dibujante Irati Bazeta, miembro de la asociación.

  > 00 Co-financiers

About this project

Abadiñon (Bizkaia) sortu den proiektu eta espazio kulturala. Creación de un proyecto y espacio cultural en un pueblo de Bizkaia (Abadiño).

Behoeften Materiaal Minimum Optimum
Presupuesto para la mejora de las prestaciones del local
Necesitaremos 2500 euros para poder mejorar las prestaciones del local, ya sea como infraestructura, como de material (sillas, mesas, neveras, vajillas...
€ 2.500
Empujón óptimo para el proyecto
Necesitaremos alrededor de 8000-9000 euros para que el bar social pueda arrancar, y así poder financiar el espacio social. En dichos números entrarían diferentes costes (materiales de bar, material para la reforma de la infraestructura) que serían dirigidos al espacio, y también para poder organizar un evento de presentación de la asociación y el bar social.
€ 6.000
Totaal € 2.500 € 8.500
Noodzakelijk
Additioneel

General information

Isiotu 2022ko uztailean sortutako elkartea da. Duela bi urte, 4 lagun elkartu ginen pandemia betean, gure herrian, Abadiñon (Bizkaia), bizitza kulturala falta zela hitz egiteko. Bizirik dirauen kultura festarena da. Urtean zehar ez dugu leku, taberna edo lokalik pertsona eta elkarte ezberdinak elkartzeko.
Isiotu herri eta gizarte gisa aurrera egiten lagunduko duten kultur ekitaldiak antolatu nahi dituzten guztiei lekua ematera dator. Kultur ekitaldiak antolatu nahi ditugu, gure lokalean ateneoak egin nahi ditugu. Asteburuetan taberna gisa ireki nahi dugu, lagunekin gune aske batean egon gura dugulako. Astean zehar lokal gisa funtzionatu gura dugu, elkarteek biltzeko eta proiektuak gauzatzeko lekua izan dezaten.
Abadiño aktibatu gura dugu. Abadiño batu gura dugu.

PD: Gaur egun, irailaren 27an, gure sareak "gauzatxuek datoz" izeneko izen anonimo baten pean ezkutatuta daude. Baina agertzen den logoa gurea izango dena da.

*Isiotu es una asociación que se creó en julio de 2022. Dos años atrás 4 amigos nos juntamos en plena pandemia, para hablar de que en nuestro pueblo, Abadiño (Bizkaia), faltaba vida cultural. La cultura que solo sigue viva es el de la fiesta. Durante el año no tenemos un lugar, un bar, un local donde juntarnos diferentes personas y asociaciones.
Isiotu viene a dar espacio a toda esa gente que quiere organizar actos culturales que apoyen a progresar como pueblo y como sociedad. Queremos organizar eventos culturales, queremos hacer ateneos en nuestro local. Queremos abrir como bar durante los fines de semana, porque queremos charlar con amigos/as en un espacio donde encontrarnos seguros/as. Queremos funcionar como local durante la semana, para que las asociaciones tengan espacio donde reunirse y donde llevar a cabo sus proyectos.
Queremos activar Abadiño. Queremos unir Abadiño.

PD: A día de hoy, 27 de septiembre, nuestras redes están escondidas bajo un nombre anónimo llamado "gauzatxuek datoz" (se vienen cositas). Pero el logo que aparece es el que va ser el nuestro.*

Belangrijkste kenmerken

Bi jarduera egongo dira: alde batetik, tabernarena. Astebitartean itxita egongo da taberna, baina elkarteek eta herri mugimenduek elkartzeko gunea izango da, non bilerak izan ditzaketen eta beharrezko materiala prestatu ahal izango duten. Ostegunetik igandera, taberna zabalik egongo da, eta kultur jarduerekin bateratuko dugu (liburuen aurkezpenak, kontzertu txikiak, erakusketak...).
Bestetik, kultur jarduerari jarraiki, herrian kultur jarduerak antolatzea izango litzateke helburua. Tabernaren espaziora mugatu beharrean, herri osora zabalduko ditugu gure jarduerak (plazetara, parkeetara, beste gune batzuetara).
Gure helburua da, Abadiñon kultura sustatzea, euskaltzalea, feminista, sexu askatzailea, ezkertiarra.

Habrá dos actividades: por un lado, la del bar. El bar permanecerá cerrado de lunes a miércoles, pero será un punto de encuentro entre asociaciones y movimientos populares, donde podrán tener reuniones y preparar el material necesario. De jueves a domingo, el bar permanecerá abierto, y lo compaginaremos con actividades culturales (presentaciones de libros, pequeños conciertos, exposiciones...).
Por otro lado, siguiendo la actividad cultural, se trataría de organizar actividades culturales en la localidad. En lugar de limitarnos al espacio del bar, extenderemos nuestras actividades a todo el pueblo (plazas, parques, otros espacios).
Nuestro objetivo es fomentar la cultura en Abadiño, euskaltzale, feminista, liberadora de sexo, de izquierdas.

img-172.jpg img-0007.jpg img-173.jpg img-175.jpg

Waarom is dit belangrijk

Gure motibazioa da guk babesten dugun kultura herrira zabaltzea, beharra ikusten baitugu.
Proiektu hau herri osoari doa zuzendua, elkarteei, herri mugimenduei zein norbanakoei.

Nuestra motivación es extender la cultura que nosotros apoyamos al pueblo, porque vemos la necesidad.
Este proyecto va dirigido a todo el pueblo, asociaciones, movimientos populares e individuos.

34905f86-a1e7-4272-9835-45e9b06e133f.jpg

Team en ervaring

Elkartea 7 kideren artean sortu genuen, hainbat herri mugimendutatik etorritakoak garen 7 kide. Lehen aldia da elkarte baten sorreran parte hartzen duguna, baina herrigintzan eta kulturgintzan urteak daramatzagun gazteak gara (bai, kontraesankorra izan liteke esperiantziadun gazteak izatea, baina gazte hasi ginen militantzian. Hortik dator baita herrian dauden ditugun beharrak ikusteko gaitasuna).

Fundamos la asociación entre 7 miembros, 7 que venimos de diferentes movimientos populares. Es la primera vez que participamos en la creación de una asociación, pero somos jóvenes que llevamos años trabajando en el mundo de los movimientos populares y de la cultura (sí, puede ser contradictorio que seamos jóvenes con experiencia, pero empezamos a militancia en una temprana edad. De ahí también la capacidad que tenemos para ver las necesidades del pueblo).

img-0169.jpg

Social commitment

Sustainable Development Goals

 • Zero Hunger

  The food and agriculture sector offers key solutions for development, and is central for hunger and poverty eradication.

 • Gender Equality

  Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world.

 • Affordable and Clean Energy

  Energy is central to nearly every major challenge and opportunity.

 • Sustainable Cities and Communities

  There needs to be a future in which cities provide opportunities for all, with access to basic services, energy, housing, transportation and more.

 • Responsible Production and Consumption

  Responsible Production and Consumption

 • Life On Land

  Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss

 • Partnerships for the Goals

  Revitalize the global partnership for sustainable development