Graner Infantil de Drets i Comunicacions

Barcelona, España
Gefinancierd op 18 / 01 / 2018
Gecofinancierd!
Ontvangen
€ 1.645
Minimum
€ 1.200
Optimum
€ 5.714
18 Co-financiers
Bijdragen € 5
Micromecenes

Les persones que facin suport al Graner infantil de Drets i Comunicacions rebran el document de revisió i comunicació del projecte en format digital.

> 05 Co-financiers
Bijdragen € 20
Recolzament i reconeixement

Les persones que facin suport al Graner infantil de Drets i Comunicacions rebràn:
1: L'opció de constar com a col·laboradores al document de revisió i comunicació del projecte.
2: El document de revisió i comunicació del projecte.

> 06 Co-financiers
Bijdragen € 50
Super col·laborador

Les persones que facin aquest suport al Graner Infantil de Drets i Comunicacions rebran:
1: L'opció de constar com a col·laboradores al document de revisió i comunicació del projecte.
2: El document de revisió i comunicació del projecte.
3: Un llibre infantil de SED de la seva preferència (Paraules d'Àfrica, Paraules d'Amèrica o Paraules del Bosc).

> 04 Co-financiers
Bijdragen € 250
Lot d'incidència en Drets dels Infants a Colòmbia

Amb aquesta col·laboració (per a organitzacions i/o empreses) rebreu:
1: L'opció de constar com a col·laboradores al document de revisió i comunicació del projecte.
2: El document de revisió i comunicació del projecte.
3: Una sessió dinàmica i participativa per part de l'equip de SED Catalunya per tal de conèixer la realitat dels drets dels infants i, específicament dels drets dels infants a Colòmbia (sessió de 4 hores a concretar dates i perfil de població).

> 01 Co-financiers
Bijdragen € 500
Entitat promotora del Graner Infantil de Drets i Comunicacions

L'empresa o entitat que faci aquest suport rebrà, a més de l'anterior, el segell d'Entitat col·laboradora amb SED.

> 01 Co-financiers

About this project

Un projecte per a promoure i defensar els drets dels infants als barris Medellín.
Taak Minimum Optimum
Dur a terme una experiència d'evaliació del procès i intercanvi local
Facilitar l'evaluació del projecte de manera dinàmica i participativa, així com comunicar-ne els resultats a l'entorn local. Enllaçar l'experiència de la Fundación Huellas amb una altra experiència prop del seu context, de manera que els infants comparteixin els processos en què han estat treballant i multipliquin el potencial transformador d'aquests.
€ 308
Disseny final dels productes comunicatius del projecte
Per a exportar i comunicar el projecte cara enfora, caldrà dissenyar i publicar el producte del treball dels infants.
€ 234
Materiaal Minimum Optimum
Producció final del material gràfic comunicatiu
Dur a terme la publicació dels resultats en format paper.
€ 781
Berenar per a les sessions dels tallers
Cada sessió vivencial compta amb un refrigeri per als infants per a fer el tancament de l'activitat de forma celebrativa i distesa.
€ 1.280
Infrastructuur Minimum Optimum
Despeses indirectes de Goteo
Costos derivats de producció i distribució de les recompenses individuals i comissions
€ 111
Infrastructura per als tallers de fotografia, literatura, periodisme i reportatge
Per tal de garantir que les experiències siguin vivencials i en primera persona, els infants han de tenir equips individuals o grupals que facilitin la seva participació en els tallers del graner.
€ 3.000
Totaal € 1.200 € 5.714
Noodzakelijk
Additioneel

General information

Per mitjà d'aquest projecte la Fundación Huellas formarà durant un curs 30 infants en tres tècniques de comunicació: El periodisme, la fotografia i el reportatge, a més d'un procés continuat de producció literària per tal de promoure les competències comunicatives i narratives.
L'eix d'articulació pels dos grups d'infants que participen d'aquest graner de comunicacions seran els drets dels infants. A partir de les eines comunicatives treballades, els nens i les nenes aprendran a expressar la seva veu i la pròpia interpretació sobre els drets que els són propis, augmentant-ne la consciència als seus territoris i als altres espais on participen.

Belangrijkste kenmerken

A través d'activitats pràctiques de 2 hores de durada cada setmana en els dos municipis on es durà a terme, i de sortides pedagògiques, el Graner de drets i comunicacions motivarà la reflexió per part dels infants entorn als seus drets i a l'exercici dels mateixos, capacitant-los així per a exercir-los i reclamar-los en cas que no es garanteixin.
Els aspectes productius del procés partiran dels interessos i les habilitats dels infants, per tal de contribuir a la seva motivació continuada pel projecte des d'enfocaments experiencials i participatius.
La conclusió del projecte serà una presentació dels productes en una memòria final digital i impresa amb la finalitat de divulgar el projecte i difondre la perspectiva dels infants entorn els propis drets.

Waarom is dit belangrijk

La Fundación Huellas ha constatat que no existeixen espais de visibilitat de la mirada dels infants entorn als propis drets. Igualment, també des de SED contemplem com la garantia efectiva dels drets dels infants passa pel compromís i implicació també dels adults, la qual cosa ens porta a donar la veu als infants per a que comuniquin i confrontin les mirades adultes entorn aquest tema.
Conjuntament, es valora necessari el Graner de drets i comunicacions com a procés d'empoderament en la comunicació dels drets dels infants a Medellín i Bello.

Doelen van de crowdfunding campagne

Realitzar un procés de formació i creació amb una quinzena d'infants del sector La Torre, a Medellín i amb una altra quinzena d'infants a la vereda Granizal, a Bello, enfortint les capacitats comunicatives d'aquests infants i promovent la seva participació real en els processos de defensa dels seus drets i de fer-los efectius.

Team en ervaring

La Fundación Huellas porta 10 anys treballant a Medellín i al municipi de Bello en diferents espais i projectes per a la participació infantil, la garantia de drets i la promoció de dinàmiques d'inclusió social.
A través del lleure, l'educació formal, l'esport i els moviments juvenils, promou el voluntariat en la pròpia població del barri, generant processos de participació i autogestió com l'hort comunitari o diverses cooperatives d'estalvi juvenils i infantils.
Els perfils amb què treballa són de famílies amb història de desplaçament per conflicte armat, de manera que també ofereix processos psicoterapèutics a adults.

Social commitment