Header image
Watch video
 • Bijdragen € 10

  Dokumentalaren estreinaldirako Sarrera (Azpeitian)

  Soreasu antzokian izango den estrenaldirako sarrera bat.

  > 15 Co-financiers
 • Bijdragen € 10

  Dokumentalaren 2. emanaldirako sarrera (Azkoitian)

  Baztartxo antzokian izango den 2. emanaldirako sarrera bat.

  > 00 Co-financiers
 • Bijdragen € 20

  Liburura

  Ikerketa lanaren ondorioz argitaratu den liburuaren ale bat.

  > 12 Co-financiers
 • Bijdragen € 25

  Dokumentalaren Estreinaldirako Sarrera (Azpeitian) + liburua

  Soreasu antzokian izango den estrenaldirako sarrera bat + Ikerketa lanaren ondorioz argitaratu den liburuaren ale bat.

  > 11 Co-financiers
 • Bijdragen € 25

  Dokumentalaren 2. emanaldirako sarrera (Azkoitian) + liburua.

  Baztartxo antzokian izango den 2. emanaldirako sarrera bat + Ikerketa lanaren ondorioz argitaratu den liburuaren ale bat eta kredituetan aipamena.

  > 01 Co-financiers
 • Bijdragen € 30

  DVD sorta

  Dokumentala eta bideografiak ( 4 edo 5 DVD)

  > 01 Co-financiers
 • Bijdragen € 45

  Liburua + DVD sorta

  Ikerketa lanaren ondorioz argitaratu den liburuaren ale bat + Dokumentala eta bideografiak ( 4DVD).

  > 50 Co-financiers
 • Bijdragen € 50

  Liburua + DVD sorta +Dokumentalaren 2. emanaldirako sarrera (Azpeitian)

  Soreasu antzokian izango den estrenaldirako sarrera bat + Ikerketa lanaren ondorioz argitaratu den liburuaren ale bat + Dokumentala eta bideografiak ( 4-5 DVD).

  > 28 Co-financiers
 • Bijdragen € 50

  Liburua + DVD sorta +Dokumentalaren 2. emanaldirako sarrera (Azkoitian)
  1. emanaldirako sarrera (Azkoitian) + Ikerketa lanaren ondorioz argitaratu den liburuaren ale bat + Dokumentala eta bideografiak ( 4-5 DVD).
  > 09 Co-financiers
 • Bijdragen € 100

  2 Liburu + 2 DVD sortaDokumentalaren + Dokumentalaren estreinaldirako 3 Sarrera (Azpeitian)

  Soreasu antzokian izango den estrenaldirako 3 sarrera + Ikerketa lanaren ondorioz argitaratu den liburuaren bi ale + Dokumentala eta bideografien beste 2 sorta ( 4-5 DVD).

  > 21 Co-financiers
 • Bijdragen € 100

  2 Liburu + 2 DVD sortaDokumentalaren + 2. emanaldirako 3 sarrera (Azkoitian)
  1. emanaldirako 3 sarrera (Azkoitian) + Ikerketa lanaren ondorioz argitaratu den liburuaren bi ale + Dokumentala eta bideografien beste 2 sorta ( 4-5 DVD).
  > 08 Co-financiers
 • Bijdragen € 500

  Enpresa babesletza

  Kredituetan eta liburuan babesle aipamena. 5 liburu + 5 DVD sorta.

  > 02 Co-financiers
 • Bijdragen € 500

  Dokumentala proiektuatu zure herrian edo elkartean.

  Azpeitiko edo Azkoitiko udalak ez diren udal, elkarte edo zine arteo arduradunei zuzendua. Dokumentalaren proiekzioa beraien herri, auzo, zine edo elkartean.

  > 00 Co-financiers

About this project

Urola Erdiko trikitixa 60/70. hamarkadan nola garatu zen jasoko duen dokumental, liburu eta bideografi sorta bilduko ditu proiektu honek.

Behoeften Taak Minimum Optimum
Dokumentalaren gidoa prestatu eta off ahotsa jarri
Honekin dokumentala borobildu nahi da. Andoni Egaña izango da eginik dagoen dokumental osoaren gidoia landuko duena (ipuin modura). Horrez gain, dokumentalari berak ipiniko dio off ahotsa. Honekin dokumentalari, maila eta kalitatea eman nahi zaio.
€ 1.050
Liburuaren ikerketa eta dokumentazio lanaren lehen zatia
Grabatu diren ordu guztiak sailkatu eta dokumentatu eta gutxieneko ilustrazio batzuk prestatu. Lan hau 3 hilabetetan burutuko da.
€ 1.240
Liburu zuzenketa lanak
Testu desberdinen zuzenketak.
€ 420
Bideografia edizioa
Grabatutako 30-35 orduen edizio eta txukuntze lanak.
€ 1.395
Liburuaren edizioa eta argitalpena (gutxieneko kalitaterekin)
Liburuaren lehen 200 aleren edizio eta argitalpena kalitate baxuan.
€ 4.010
Produkzio arduraduna
Proiektu osoaren produkzio arduraduna
€ 680
Produkzio beharrak
Erosketak, hornikuntzak, espazioen alokairua eta bestelako gastuak
€ 520
Liburuaren ikerketa eta dokumentazio lana bigarren zatia
60. eta 70. hamarkadako filmotekako artxiboak arakatu, trikiti elkartearen dokumentazio pilatu eta sailkatu, trikiti plazak identifikatu, mapeo bat egin, diseinu grafikoak eta ilustrazioak askoz ere gehiago landu.... Guzti hau, 7 hilabetetan burutuko da eta ikerketa, diseinu grafikoen eta ilustrazioen arduradun eta lantaldeekin ongi definituta dugu.
€ 3.440
Liburuaren argitalpena kalitate onean
Horrelako liburu batek eskatzen duen adinako kalitatea emango zaio. Beste 300 ale gehiago argitaratuko dira beti ere gutxiengoa gaindituta ELKAR argitaletxearekin.
€ 7.130
Komunikazio eta hedapen lanak
Material hau egoki saltzeko hedapen, zabalkuntza eta komunikazio arduradun bat ipiniko da.
€ 1.890
Proiektu osoaren produkzio, koordinazio eta dinamizazio lanak
Kooperibak proiektu osoa produzitzeko izan ditun gastuak (produkzioa, lan talde desberdinen koordinazioa eta trikitia eta trikitiaren inguruko dinamizazioa)
€ 2.860
Behoeften Materiaal Minimum Optimum
DVD-ak 150 sorta
Dokumentala eta bideografia jasoko dituen lehen 150 DVD sorta. Guztira 750 ale.
€ 1.360
DVD-ak 350 sorta
Dokumentala eta bideografia jasoko dituen bigarren 350 DVD sorta. Guztira 1750 ale.
€ 980
Hedapenerako materiala
Hedapen egoki bat egiteko beharrezkoa den materiala. Flyer, roll-up, publizitate euskarri desberdinak......
€ 1.450
Behoeften Infrastructuur Minimum Optimum
Goteo komisio gastuak
Komisio gastuak eta bestelako banketxe gastuak
€ 685
Goteo komisio gastuak (gehigarria)
Gutxiengo kantitatea osatuta, hobezina lortuko balitz izango den komisioa.
€ 515
Azpiegitura
Zine emanaldien azpiegitura eta gastu teknikoak
€ 1.180
Totaal € 11.360 € 30.805
Noodzakelijk
Additioneel

General information

Urola Erdiko trikitixaren fenomenoa eta honek euskal kulturari egindako ekarpena aztertu ditugu “Errautsak hauspotzen” proiektuan. Proiektu honen baitan, dokumental bat, liburu bat eta trikitilarien bideografiak jasoko dituen bilduma sorta bat argitaratzea aurreikusten da. Alde horretatik proiektuaren helburu nagusia da, Urola Erdiko trikitixaren inguruan sortu den kultur ondarea jaso eta transmititzea. Beti ere, mugimendu honek, Euskal iruditegia kolektiboari egindako ekarpena balioan jarriz .

Trikitiaren sehaska bezala ezagutu izan da Urola Erdia, bai trikitizaletasun handiagatik, bai historiako trikitilari handienetariko asko bailarakoak direlako ere (Candido Beristain, Epelde zaharra, Izer, Xakabi, Auntxa, Arbe, Maltzeta, Zabaleta, Zabale, Iturbide, Landakanda, Laja, Epelde...).

Azken urteetan 60. 70. hamarkadako Urola erdiko trikitixa mugimenduaren inguruan sortu den kultur ondarea jasotzeko saiakera desberdinak egin diren arren, ikerketa sistematikorik ez da egin. Testuinguru honetan kokatzen da proiektu hau. Ezinbestezkoa deritzogu, luzegabe proiektu hau osatzea. Hala egin ezean, ondarearen zati handi bat betirako galduko delako. Gauzak horrela, ikerketa honen bidez, Urola erdiko trikitixa bere osotasunean aztertu eta honek Euskal kultura aberasten egin duen ekarpena balioan jarri nahi da.

Proiektua 2 fase edo zatitan hasi gara burutzen. Azpeitiko eta Azkoitiko Udalen, EH Trikitixa elkartearen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza jaso dugu lehen fasea batean non, 17.620€ ko aurrekontu bat izan duen. META proiektuan jasotzen diren gastu guztiak bigarren faseko aurrekontuari dagozkio, beraz, ez da lehen faseko gasturik sartu.

Belangrijkste kenmerken

Proiektu honen hasierako asmoa, Urola erdiko trikitixak euskal Kulturaren transmisio lanean, egindako ekarpena balioan jartzen zuen dokumental bat egitea zen. Alabaina, proiektua garatzen joan garen neurrian, dokumentalaz (1) gain, dokumentazio liburu bat (2) eta adinez nagusien diren trikitilarien testigantzak biltzen dituen bideografi (3) sorta bat osatu dugu.

 • (1) Dokumentalari dagokionez, 50 min. inguruko dokumentala egitea ikusten da eta Andoni Egaña izango da gidoia eta off ahotsa jartzearen arduraduna. Dokumental hau, urte eta erdiz landutako ikerketa lan baten ondorioa da.

 • (2) Liburuaren asmoa, aurrez aipatutako ikerketan ekoiztutako ezagutza modu ikusterrez baten jasotzea da. Hiru zatitan egongo da banatua liburu hau. Lehen zatian, trikitixa Urola erdira etorri zanetik gerra ostera arteko historia jasotzen da. Beste modu batera esanda ,trikitixa 'infernuko hauspoa' zenetik, nazio sinbolo izatera igarotzen den prozesua aztertzen da. Prozesu horretan, Urola erdiko trikitixak, izandako protagonismoa berebizikoa dela ondorioztatzen da. Bigarren zati batean 60. 70.eko trikiti mugimendua aztertzen da. Azterketa hau burutzeko, Urola erdiko 160 trikitilari (soinujole+panderojole) eta 50 mendi erromeri, dokumentatu ditugu. Era berean, euskal herriko trikitixa txapelketen sorreran, Urola erdiko trikitilariek izandako garrantzia aztertu da. Amaitzeko, azkeneko atalean, gaur egungo trikitilariengan belaunaldi hark zer nolako eragina izan duen aztertzen da. Era berean etorkizuneko trikitixaren norabidea zedarritzerako orduan aurrekoengandik zer hartu eta zer albora utzi behar den eztabaidatzen da gaur egun erreferente diren trikitilarien eskutik.

 • (3) Bideografi sortan, 60. 70.eko hamarkadako trikitilarien inguruko testigantzak biltzen dira. Orotara 1-2 ordu arteko 25 elkarrizketa egin ditugu. Besteak beste, Imanol Iturbide, Landakanda, Zabale, Epelde eta Laja elkarriztatu ditugu. Azken honen kasuan hil baino hilabete gutxi batzuk lehenago elkarrizketatu genuen. Beraz bere azken elkarrizketa sakona gurea da. Aipatutako trikitilari horien artean, Euskal Herriko Trikitixa txapelketako 14 txapel pilatzen dituzte. Historian izan diren txapeldunen %50a alegia. Era berean, txapeldun hauez gain, gerra ostean soinujole moduan aritu ziren emakumezko trikitilariak elkarrizketatu ditugu. Baita, herri mailan garrantzitsuak izan diren hainbat trikitilari ere.

Proiektuak dituen hiru adar hauen bidez, 60. 70.eko hamarkadako Urola erdiko trikitixaren inguruan betirako galduko zen kultur ondarea jaso da.

34204844-1b43-4477-bd67-5e7a7a6aaf3a.jpg

Waarom is dit belangrijk

Proiektu hau, adin guztietako jendeari zuzenduta dago: helduei eta gazteei. Bereziki, belaunaldi honengan egin nahi dugu azpimarra. Gaur egungo gizartea, abiadura handian ari da eraldatzen eta belaunaldien arteko kultur transmisioa eteteko arriskua etengabekoa da.

Herri batek bere jatorria eta bere aurrekoen bizimodua ezagutzea ezinbestekoa da, etorkizuneko gizartea eraikitzeko. Gizarte anitz baten ikuspegitik, Urola erdiko trikitixaren inguruko bizipenak, jaso eta transmititu beharreko altxorrak dira.

Dokumental, bideografia eta liburu honen bidez, jada gure artetik desagertzen ari den belaunaldia jasotzen da. Bizirik dauden bitartean elkarrizketak egiteak izugarrizko garrantzia du. Iñaki Garmendia ‘Laja’ri, esaterako, hil aurreko azken elkarrizketa egin genion. Proiektu honek balore historiko handia du beraz.

1-611.jpg

Team en ervaring

Proiektua behar bezala burutzeko, Sanagustin Azpeitiko kultur Kooperatiba, Euskal Herriko Trikitixa Elkartea eta Trikigiro kultur elkartea batu gara. Lan talde honek esperientzia zabala du kultur esparruan, baita ere crowfunding eta machfunding-ean ere. Sanagustin Azpeitiko Kultur kooperatibaren gidaritzapean, TRIKIGIRO elkartea, eta euskal Herriko Trikiti Elkartearekin elkarlanean ari gara proiektua aurrera eramaten.

 • Sanagustin Kulturgunea kooperatibak, 2018an 208 kultur ekitaldi eraman zituen aurrera eta emanaldi hauez gain, 17 kultur proiektu ere landu zituen. Gaur egun 27 langilek osatzen dute kooperatiba. META proiektua ezaguna da guretzat, 2017an proiektu bat aurrera atera bai genuen Azpeitiko Paradisu Zinemarekin batera.

 • TRIKIGIRO kultur elkartea, 250 baina trikitilari eta pandero jotzailez dago osatuta. Bertako zuzendaritzak Euskal Herriko Trikiti elkartearekin harreman estua du eta ikerketa guztia beraiekin batera elkarlanean burutu dute. Urtero bi jaialdi garrantzitsu antolatzen dituzte, San Josetako trikiti jaialdia (ETB1-ek urtero ematen duena) eta Triki Giro jaialdia (argazkietan azaltzen dira). Euskal Herrian orotara bi mila trikitixa ikasle baina gehiago daude.

Aipatu baitia ere, proiektu honetan parte hartu duen lan talderen eskuzabaltasuna. Beraien lan boluntarioari esker, kalitate handiko materiala sortuko bai da. Bolondres lan honek ahalbidetu du proiektu hau bideragarri izatea. Tamaina honetako proiektu batek berez izango lukeen aurrekontua baina askoz txikiago lortu dugu honela.

1-612.jpg

Social commitment