Risicokapitaal x2

Creativitat artística en família. BiniArt

+

Door: Educa B.

Tallers en família on cada persona pot desenvolupar la seva creativitat a través de propostes obertes que posen el procès artístic...
Educational
  • € 5.785 reached
  • 26/11/2017 gefinancierd op

159% Funded

Risicokapitaal x2